MS Media digitaliseert analoog geluid

Het wordt de komende jaren steeds lastiger om analoge geluidsbanden en -cassettes te digitaliseren. Daarvoor geschikte apparatuur wordt schaars en dan moet  beschikbare apparatuur ook nog eens goed onderhouden zijn. Bovendien verouderen geluidsbanden en -cassettes in een steeds sneller tempo. De acetaat- of polyester drager vergaat. Daardoor laten de magneetdeeltjes -waarop het geluid is opgeslagen- steeds sneller los.

Geluidsband beschadigt onherstelbaar als daar ondeskundig mee wordt omgegaan. Iemand met kennis van zaken haalt het maximale uit uw oude geluidsdrager, die na digitalisering nog als bronmateriaal bruikbaar kan blijven.

MS Media heeft die kennis van zaken en weet de weg naar topexpertise als die nodig is.

Draai een oude geluidsband of -cassette nooit zomaar af. Het kan de informatie die erop staat onherstelbaar beschadigen!

Vraag MS Media liever eerst vrijblijvend advies.